[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
13. lipnja 2017.
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Zdravstveno pravo i etika (održan 12. 06. 2017. godine)

Studij primaljstva

Položili:

1.ALPEZA, Ivona – dovoljan (2)

2.ĆUBELA, Anđela – dovoljan (2)

3.LEIBNER, Kristina – dovoljan (2)

4.PEJIĆ, Ana – dobar (3)

5.RAIČ, Marija – vrlo dobar (4)

6.SUDAR, Mladena – dobar (3)

7.TUNOVIĆ, Azemina – dobar (3)

 

Studij radiološke tehnologije

 

1.PERIĆ, Silvija – dobar (3)

2.PILAVDŽIĆ, Lejla – dobar (3)

3.PRUSINA, Frančeska – dobar (3)

 

Prof. dr. sc. Marko Bevanda

 

Napomena: Uvid u rezultate, upis ocjena i usmeni ispit (za studente koji su položili pismeni ispit, a žele odgovarati za višu ocjenu) je u srijedu, 14. 06. 2017. godine u 9.30 sati.

 

 

 

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO