[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
8. veljače 2017.
SVEČANA PROMOCIJA DIPLOMANATA I DODJELA DIPLOMA FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Promocija sveučilišnih prvostupnika i magistara struke Fakulteta zdravstvenih studija održat će se u petak 24. ožujka 2017. godine u 11:00 sati u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače u Mostaru.

U promociju će biti uključeni svi studenti koji prijave obranu završnog ili diplomskog rada najkasnije do 01.03.2017. godine i obrane završni ili diplomski rad najkasnije do 15.03.2017. godine, kako bi se istima mogla uredno izdati diploma i dodatak diplomi.

Obrane završnih ili diplomskih radova neće se organizirati u razdoblju od 15.03.2017. godine do 03.04.2017. godine.

Svi diplomanti dužni su izvršiti uplatu za tiskanje diplome u iznosu od 130.00 KM na broj računa: 3381002200097762, i uplatnice dostaviti osobno u Studentsku referadu od 06.03.2017. do 17.03.2017. godine u vremenu od 09:30 do 12:30 sati, zbog upisa diplomanata u matičnu knjigu diplomiranih studenata.

Diplomanti koji će sudjelovati na promociji obvezni su uz predočenje osobne iskaznice preuzeti toge na Fakultetu zdravstvenih studija dana 22. i 23. ožujka 2017. godine u vremenu od 09:00 do 14:00 sati, te iste na dan promocije ili najkasnije u ponedjeljak 27.03.2015. godine do 13:00 sati vratiti na Fakultet.

Diplomati su obvezni doći na promociju najkasnije do 09:30 sati, zbog rasporeda sjedenja, koji će biti naknadno objavljen na web stranici Fakulteta.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO