[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Studij fizioterapije
3 godine
6 semestara
180 ECTS
Prvostupnik/prvostupnica fizioterapije
Opći podatci

Naziv studijskog programa: Fizioterapija
Ciklus: 1. ciklus (preddiplomski studij)
Vrsta: Sveučilišni studij
Znanstveno područje: „Područje biomedicine i zdravstva“
Znanstveno polje: Kliničke medicinske znanosti/Zdravstvene znanosti
Razina kvalifikacije po EQF: 6
Način studiranja: Redovito

Uvjeti za upis na studij
 • U prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapije mogu se upisati osobe koje su prethodno završile srednju četverogodišnju školu i koje su zadovoljile uvjete razredbenog postupka.
 • Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog u srednjoj školi te postignutog uspjeha na razredbenom ispitu.
Ciljevi studijskog programa
 1. Procjena statusa korisnika i njegove potrebe za fizioterapijskim tretmanom
 2. Primjena kineziometrijskih i drugih mjerenja u svrhu dijagnosticiranja i evaluacije funkcije lokomotornog sustava prema dobi, potrebama i disfunkcijama korisnika  Primjena teorijskih i praktičnih znanja za razvijanje, održavanje i obnavljanje  maksimalne pokretljivosti i funkcionalne sposobnosti s ciljem očuvanja i jačanja zdravlja te prevencije bolesti i ozljeda
 3. Sudjelovanje u obrazovanju fizioterapeuta, unaprjeđenju struke i profesionalnom razvoju kroz cjeloživotno učenje, kritičko i analitičko pristupanje problemu i razumijevanje osnova znanstveno-istraživačkog pristupa te nastavak studija na diplomskim studijima
 4. Samostalan rad pri zdravstvenim ustanovama i samostalno obavljanje poslova vezanih za planiranje, provođenje, nadzor i evaluaciju fizioterapijskog procesa
 5. Timski rad, humanistički i multidisciplinarni pristup korisnicima fizioterapijskih tretmana
Kompetencije na razini studijskog programa
 1. Promicanje zdravlja, kvalitete života i dobrobiti stanovništva, zajednice i pojedinca čiji su životi pogođeni bolešću i onesposobljenjem
 2. Stjecanje znanja relevantnog za područje fizioterapijske prakse i vještine rješavanja problema i donošenja odluka
 3. Primjenjivanje profesionalnog ponašanja, znanja, vještina i vrijednosti te učinkovite komunikacije u ustanovama u kojima se obavlja fizioterapijska djelatnost.
 4. Primjenjivanje sveobuhvatnog  pregleda i procjene pacijenta, planiranje i dokumentiranje odgovarajućeg programa fizioterapijske intervencije te primjenjivanje humanističkog i holističkog pristupa osobi u fizioterapijskom tretmanu
 5. Provođenje fizioterapijske i rehabilitacijske prakse u kontekstu profesionalnih, etičkih i pravnih propisa te primjenjivanje načela profesionalne etike u fizioterapijskim intervencijama
 6. Analiziranje teorijskih i praktičnih postavki fizioterapeutske prakse
 7. Prepoznavanje specifičnih fizioterapijskih intervencija kod pojedinih patoloških stanja
 8. Primjenjivanje fizioterapijskih intervencija i fizikalnih agenasa u svrhu liječenja
 9. Primjenjivanje koncepta fizioterapije, standarda struke, razumjevanje uloge fizioterapeuta u stručnom timu, prepoznavanje osnova fizikalnih agenasa i različitih patoloških stanja koji utječu na fizioterapijski status pacijenta i njegovu potrebu za fizioterapijskim intervencijama.
 10. Prepoznavanje fizikalnih svojstava pojedinih agenasa i njihovog biološkog i fiziološkog utjecaja, te njihove primjene u fizioterapiji
 11. Usvajanje vještina za praktično izvođenje fizioterapijskih postupaka
 12. Provođenje testova za određivanje funkcionalne sposobnosti svih djelova lokomotornog sustava, utvrđivanje cilja rehabilitacije te osmišljavanje programa liječenja u cilju promicanja, održavanja ili vraćanja funkcionalnog osposobljenja
 13. Bilježenje podataka o zdravstvenim stanju pacijenata i edukacija pacijenata za nastavak rehabilitacije i povratak svakodnevnim životnim aktivnostima
 14. Provođenje istraživačkih aktivnosti te korištenje informacijskih tehnologija s ciljem povećanja kvalitete te unapređenja stručnih znanja i vještina
 15. Djelovanje po načelima etičke i društvene odgovornosti prilikom provođenja fizioterapijskih intervencija u skladu provjerene fizioterapijske prakse na primarnoj, sekundarnoj i tercijalnoj zdravstvenoj zaštiti
 16. Pedagoški rad na obrazovanju vlastitog kadra
Ishodi učenja na razini studijskog programa
 1. Objašnjava pojam fizioterapije i djelokrug rada fizioterapeuta
 2. Objašnjava temeljne pojmove i zakonitosti znanosti na kojoj se temelje fizioterapijske intervencije
 3. Objašnjava temeljne pojmove i zakonitosti etike profesije i odredbe zakonodavstva važnog za profesiju fizioterapije
 4. Objašnjava temeljna pojmove i zakonitosti iz biomedicinskih predmeta potrebnih za definiranje i analiziranje problema u svrhu kliničke prosudbe u biomedicini i zdravstvu
 5.  Objašnjava osnovne pojmove i zakonitosti bioloških funkcija, anatomije i fiziologije organizma, kao i odnos stanja između zdravlja i fizičkog i socijalnog okruženja čovjeka i njegovog ponašanja
 6. Definira različite oblike ozljeda prema mehanizmu nastanka, te prepoznaje oštećenja i odstupanja od normalne funkcije lokomotornog sustava
 7. Primjenjuje posebne testove i mjerne instrumente  za utvrđivanje poremećaja i funkcionalnog onesposobljenja, te dokumentira i interpretira dobivene rezultate
 8. Primjenjuje teorijska i praktična znanja o različitim fizioterapijskim vještinama, tehnikama i fizikalnim čimbenicima koji se koriste u svrhu očuvanja, promicanja i povratka funkcionalnog statusa pacijenta
 9. Analizira i primjenjuje aktivnosti vezane za unapređenje funkcije lokomotornog sustava, kardiorespiratornog sustava te kineziterapiju i fizikalne agense u svrhu provođenja fizioterapijskih intervencija
 10. Planira individualne i grupne fizioterapijske procedure u području svih grana kliničke medicine te provodi rehabilitacijski program s ciljem funkcionalnog osposobljenja pacijenata uvažavajući indikacije i kontraindikacije za primjenu fizikalnih čimbenika u fizioterapiji te poštujući pravila i protokole rehabilitacijskog tima
 11. Primjenjuje osnovne komunikacijske vještine u radu s pacijentima i stručnim suradnicima
 12. Koristi tehnologiju i informatiku te pronalazi i vrednuje medicinske informacije u fizioterapiji, primjenjujući načela medicine temeljene na dokazima i kritičkog promišljanja
 13. Objašnjava i primjenjuje metode istraživačkog rada i statističke obrade podataka te samostalno prati i vrednuje rezultate vlastitog rada prateći stručnu literaturu
 14. Vodi fizioterapijsku dokumentaciju i evaluira postignute ciljeve u fizioterapijskoj rehabilitaciji
 15. Kreira strukturiran tekst koristeći temeljnu medicinsku i zdravstvenu terminologiju, elaborira stručne zdravstvene teme i prezentira stručne radove na stranom jeziku
KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO