[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Studij kliničke fizioterapije
2 godine
4 semestra
120 ECTS
magistar/magistra fizioterapije
Opći podatci

Naziv studijskog programa: Klinička fizioterapija
Ciklus: 2. ciklus (diplomski studij)
Vrsta: Sveučilišni studij
Znanstveno područje: „Područje biomedicine i zdravstva“
Znanstveno polje: Kliničke medicinske znanosti/Zdravstvene znanosti
Razina kvalifikacije po EQF: 7
Način studiranja: Redovito/Izvanredno

Uvjeti za upis
 • Diplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski studij Fizioterapije i stekla zvanje prvostupnika(ce) s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova.
 • Osobama koje su završile stručni studij postoji mogućnost određivanja ispita razlike.
Ciljevi studijskog programa
 • Stjecanje novih znanja i vještina,  kroz obrazovanje i osposobljavanje budućih magistara fizioterapije pri procijeni bolesnikova stanja, planiranju, provođenju i evaluaciji fizioterapijskih postupaka sukladno potrebama bolesnika i korisnika
 • Sudjelovanje u zdravstvenim timova i upravljanje u zdravstvu
 • Primjena fizioterapije zasnovane na dokazima
 • Osposobljavanje studenata za promociju zdravlja u zdravstvenoj ustanovi i u zajednici
 • Unapređenje struke kroz kontinuiranu edukaciju i istraživački rad
 • Osposobljavanje studenata za primjenu načela fizioterapije zasnovane na dokazima tijekom rada, kao i za kontinuirano cijeloživotno učenje i djelovanju u ulozi mentora i nastavnika.
Kompetencije na razini studijskog programa
 1. Planiranje, organiziranje i upravljanje ljudskim i materijalnim resursima, te sustavima potpore u području fizioterapije, rukovođenje složenim radnim procesima.
 2. Upravljanje sustavom kvalitete, sudjelovanje u koordinaciji zdravstvenog tima i vođenje fizioterapijske dokumentacije
 3. Korištenje informacijskih tehnologija i baza podataka u svrhu unaprjeđenja stručnih znanja i vještina te sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
 4. Sudjelovanje u edukaciji učenika i studenata fizioterapije i srodnih struka
 5. Planiranje i kreiranje fizioterapijskih postupaka prema uputi liječnika specijaliste te koristiti fizikalne agense u svrhu liječenja po principima medicine temeljene na dokazima
 6. Sudjelovanje u organizaciji i primijeni fizioterapijskih procjena i postupaka u bolnicama, rehabilitacijskim centrima, klinikama, športsko rekreacijskim centrima, školama, vrtićima
 7. Planiranje, provođenje i  usavršavanje fizioterapijskog programa i različitih fizioterapijskih tehnika
 8. Planiranje, organiziranje i pripremanje prostora za medicinsku i drugu opremu
 9. Primjenjivanje učinkovitih komunikacijskih vještina s bolesnikom/korisnikom i njegovom obitelji, te s drugim članovima zdravstvenih, terapijskih i rehabilitacijskih timova
 10. Djelovanje po načelima profesionalne etike i zakonodavstva.
Ishodi učenja na razini studijskog programa
 1. Upravlja resursima odjela, klinike i ustanove te sustavima potpore u području fizioterapije
 2. Upravlja sustavom kontrole kvalitete i provođenja nadzora fizioterapijske skrbi
 3. Upravlja radom fizioterapijskog tima
 4. Vodi fizioterapijsku dokumentaciju
 5. Organizira edukacije za unapređenje znanja iz fizioterapije
 6. Sudjeluje u znanstveno-istraživačkom radu
 7. Educira učenike i studente fizioterapije i srodnih struka
 8. Primjenjuje vještine učinkovite komunikacije s pacijentima i članovima njihovih obitelji te osobljem i suradnicima
 9. Nadzire provođenje i primjenu metoda i mjera dezinfekcije i pripreme fizioterapijskih prostorija i uređaja
 10. Prilagođava komunikaciju potrebama sugovornika i situacije
 11. Prepoznaje potrebe pacijenata i članova njihovih obitelji te osoblja i suradnika
 12. Upravlja radnim procesom u skladu s potrebama radne organizacije
 13. Koristi računalo u svrhu obavljanja radnih zadataka i komunikacije s pacijentima i suradnicima
 14. Upravlja osobnim i profesionalnim razvojem
 15. Planira, provodi i evaluira fizioterapijske intervencije u svim granama kliničke medicine uvažavajući indikacije i kontraindikacije za primjenu fizikalnih postupaka u fizioterapiji  te pridonosi razvoju kvalitetnog pružanja fizioterapijskih usluga kroz kontinuirano unapređenje znanja i vještina u struci po principima medicine temeljene na dokazima
 16. Planira, provodi i evaluira fizioterapijske intervencije u svim granama kliničke medicine, po utvrđenim programima, pravilima i protokolima rehabilitacijskih timova
 17. Upravlja i sudjeluje u organizaciji i primijeni fizioterapijskih procjena i postupaka u bolnicama, rehabilitacijskim centrima, klinikama, športsko rekreacijskim centrima, školama, vrtićima, radnim organizacijama i u samom domu pacijenta/korisnika usluga
 18. Educira pacijente za obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti i aktivnosti profesionalnog usmjerenja u skladu s dijagnozom
 19. Djeluje po načelima profesionalne etike i zakonodavstva
 20. Sudjeluje u očuvanju zdravlja pojedinca i zajednice te promiče zdrav stil života
KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO