[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Studij primaljstva
2 godine
4 semestra
120 ECTS

Opći podatci

Naziv studijskog programa: Primaljstvo
Ciklus: 2. ciklus (diplomski studij)
Vrsta: Sveučilišni studij
Znanstveno područje: „Područje biomedicine i zdravstva“
Znanstveno polje: Kliničke medicinske znanosti/Zdravstvene znanosti
Razina kvalifikacije po EQF: 7
Način studiranja: Redovito/Izvanredno

Uvjeti za upis
 • Diplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski studij Primaljstva i stekla zvanje prvostupnika(ce) s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova.
 • Osobama koje su završile stručni studij postoji mogućnost određivanja ispita razlike.
Ciljevi studijskog programa
 • Osposobiti studente za samostalni rad u kliničkim bolnicama i ginekološko-porođajnim odjelima koji obuhvaćaju koordiniranje timom primaljske skrbi, posebno kada je potreban multidisciplinarni pristup
 • Proširiti znanja i vještine studenata u području primaljske njege bolesnika,
 • Osposobiti studente za vođenje zdravstvenih timova i upravljanja procesima u zdravstvu,  kao i za suradnički rad u znanstvenim i kliničkim istraživanjima (projekti, komunikacija, prezentacija) na zdravstvenim visokim učilištima,
 • Osposobiti studente za promociju zdravlja u zdravstvenoj ustanovi i u zajednici
 • Osposobiti studente za primjenu načela primaljstva zasnovanog na dokazima tijekom rada, kao i stalnom učenju i djelovanju u ulozi mentora i učitelja.
Kompetencije na razini studijskog programa
 1. Planiranje, organiziranje i upravljanje ljudskim i materijalnim resursima, te sustavima potpore u području primaljske skrbi, rukovođenje složenim radnim procesima.
 2. Upravljanje sustavom kvalitete primaljske skrbi
 3. Koordiniranje timom primaljske skrbi
 4. Vođenje primaljske dokumentacije
 5. Provođenje edukacije i zdravstvenog odgoja trudnica, pripreme za roditeljstvo i dojenje, vođenje tečajeva za trudnice, edukacija se može proširiti na zdravlje žena, seksualno i reproduktivno zdravlje
 6. Sudjelovanje u znanstveno- istraživačkom radu
 7. Sudjelovanje u edukaciji učenika i studenata primaljstva i srodnih struka
 8. Primjenjivanje vještina učinkovite komunikacije
 9. Primjenjivanje mjera zaštite od infekcije i ostalih mjera zaštite u radu
 10. Komunikacijske vještine
 11. Socijalne vještine
 12. Organizacija rada
 13. Rad na računalu
 14. Osobni i profesionalni razvoj
Ishodi učenja na razini studijskog programa
 1. Upravlja resursima odjela, klinike ili ustanove te sustavima potpore u području primaljske skrbi
 2. Upravlja sustavom kontrole kvalitete i provođenja nadzora primaljske skrbi
 3. Upravlja radom tima primaljske skrbi
 4. Vodi primaljsku dokumentaciju
 5. Organizira edukacije za očuvanje reproduktivnog zdravlja te tečajeve priprema trudnica za porod, dojenje i roditeljstvo
 6. Sudjeluje u znanstveno-istraživačkom radu
 7. Educira učenike i studente primaljstva i srodnih struka
 8. Primjenjuje vještine učinkovite komunikacije s pacijentima i članovima njihovih obitelji te osobljem i suradnicima
 9. Nadzire provođenje i primjenu metoda i mjera dezinfekcije i sterilizacije
 10. Prilagođava komunikaciju potrebama sugovornika i situacije
 11. Prepoznaje potrebe pacijenata i članova njihovih obitelji te osoblja i suradnika
 12. Upravlja radnim procesom u skladu s potrebama radne organizacije
 13. Koristi računalo u svrhu obavljanja radnih zadataka i komunikacije s pacijentima i suradnicima
 14. Upravlja osobnim i profesionalnim razvojem
KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO